Walker Active luft soltak för husvagn

Walker Active luft soltak

Walker Active är ditt snabbmonterade soltak. 

Den har ett djup på 240 cm.

Den främre luftbågen är ansluten till det mittersta takröret. 

Det finns en inflationspunkt. 

Båda sidoväggarna kan dras ut.

För husvagnar med en höjd mellan 235 – 255 cm

Finns i 3 bredder:

• 330 cm

• 400 cm

• 500 cm

VIDEO konstruktion WALKER ACTIVE